www.trap-friis.dk <> Det  Store Opslagsværk Over Professionelle Cykelryttere


All the Ukranian riders in the database


A

ADYEYEV, Sergiy

B

BILEKA, Volodymyr
BONDARIEW, Bogdan

C

CHUZHDA, Oleg

D

DEYCHUK, Yuiriy
DUMA, Vladimir
DYUDYA, Volodymyr

F

FEDENKO, Olexander

G

GONTCHAR, Sergei
GONTCHENKOV, Alexandre
GRABOVSKYY, Dmytro
GRIVKO, Andriy
GRYSCHENKO, Ruslan
GUSTOV, Volodymir

I

IVANOV, Yuriy

K

KHALILOV, Mikhaylo
KLYMENKO, Oleksandr
KOBZARENKO, Valery
KOSTYUK, Denys
KRIVTSOV, Yurly
KVACHUK, Oleksandr

L

LUGOVYY, Roman

M

MATVEYEV, Sergiy
MITLUSHENKO, Yuri

O

OUTSCHAKOV, Serguei

P

PANKOV, Oleg
PIDGORNYY, Ruslan
POPOVYCH, Yaroslav
POSPYEYEV, Kyrylo

R

RUDENKO, Maxim

Y

YAKOVLEV, Vasyl

Z

ZAGORODNY, Volodymyr

This page
was last updated
11.8.2006
Front Page Search E-mail the webmaster with additional information