www.trap-friis.dk <> Det  Store Opslagsværk Over Professionelle Cykelryttere


All the Kazakh riders in the database


B

BELOUSSOV, Sergei
BAZAYEV, Assan

F

FOFONOV, Dmitri

G

GOUROV, Maxim

I

IGLINSKIY, Maxim

K

KASHECHKIN, Andrey
KIVILEV, Andrei
KOLESSOV, Alexey
KOZLITINE, Oleg

M

MIZOUROV, Andrei
MURAVYEV, Dmitriy

P

POSPYEYEV, Kyrylo

S

SHEFER, Aleksandr
SLADKOV, Evgeniy

T

TETERIOUK, Andrei

V

VINOKOUROV, Alexandre

Y

YAKOVLEV, Sergei


This page
was last updated
12.2.2007
Front Page Search E-mail the webmaster with additional information